Właścicielka firmy dostanie więcej z ZUS na macierzyńskim

Dziś pozwalam sobie wyjątkowo (chociaż nie jestem ani księgową ani prawniczką ani urzędnikiem) umieścić tę informację – bo jestem pewna, że
może Cię zainteresować.

Poniżej linki do 2 ważnych artykułów:
Właścicielka firmy dostanie więcej z ZUS
Mateusz Rzemek 22-04-2010, ostatnia aktualizacja 22-04-2010 04:15

Warto założyć firmę tuż przed urodzeniem dziecka. Biznesmenka
może dostać prawie 6 tys. zasiłku. ZUS nie ma prawa kwestionować
tego postępowania

Przepisy pozwalają kobietom prowadzącym działalność gospodarczą zapewnić sobie bardzo wysokie zasiłki przed urodzeniem dziecka. Wystarczy, że tuż przed przejściem na urlop macierzyński przystąpią do ubezpieczenia chorobowego (które jest dobrowolne w wypadku przedsiębiorców) i podniosą sobie do maksimum wysokość składek. Dostaną wtedy nawet 5,7 tys. zł zasiłku miesięcznie przez cały okres urlopu macierzyńskiego (obecnie 20 tygodni). Po powrocie do pracy mogą zaś obniżyć składki do minimum. „

Cały artykuł:
A tu drugi artykuł z innego źródła potwierdzający informację:
Może jest z nami na forum kobieta (prawniczka, księgowa), która zna bliżej temat? Jeśli tak – proszę skomentuj ten wpis.

4 Responses to “Właścicielka firmy dostanie więcej z ZUS na macierzyńskim”

 • Kamila:

  Witam, czy jeżeli jestem zatrudniona na umowe o prace w innej firmie moge dodatkowo założyć własną działalność i opłacać składki podwyższone niezależnie od pracodawcy obecnego?
  Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz.

 • Tu link do ciekawej, konkretnej dyskusji w tym temacie na forum GoldenLine.
  Wypowiadają się również księgowe:

  http://www.goldenline.pl/forum/1420498/dzialalnosc-gospodarcza-i-ciaza/s/2

 • Zasięgnęłam porady prawnika w tej kwestii(włączając w to
  nawet sytuację, gdy kobieta przed urodzeniem dziecka miała
  zawieszoną działalność)
  A oto odpowiedź:

  „Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia
  społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek macierzyński
  przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia
  chorobowego urodziła dziecko. Warunkiem uzyskania zasiłku
  macierzyńskiego jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. Osoby
  prowadzące działalność gospodarczą przystępują do tego
  ubezpieczenia dobrowolnie. Aby więc nabyć prawo do zasiłku
  macierzyńskiego należy w pierwszej kolejności zgłosić się do
  ubezpieczenia chorobowego. Warto przy tym podkreślić, że prawo do
  zasiłku macierzyńskiego przysługuje bez okresu wyczekiwania i
  wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku (art. 31 ustawy o
  świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
  macierzyństwa).

  Podstawą ustalenia kwoty wypłaty zasiłku jest przychód za okres
  12 misięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym
  powstała niezdolnośc do pracy. Zaś ta kwota jest ustalana na
  podstawie zadeklarowanego miesięcznego wynagrodzenia będącego
  podstawą wymiary składki z ubezpieczenia społecznego. W przypadku
  prowadzenia działalności gospodarczej podstawą wymiaru składki
  jest zadeklarowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne, przy czym
  roczna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne nie może
  przekroczyć trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego
  wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok
  kalendarzowy. Co oznacza, iż do przekroczenia owej 30-krotoności
  przeciętnego wynagrodzenia skłądki odprowadza się zgodnie z
  zadeklarowanymi dohcodami, zaś po przekroczeniu tej kwoty już ich
  nie należy odporwadzać do końca roku kalendarzowego.

  W okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie odprowadza
  się składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, a zatem brak
  jest podstaw do odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia
  zdrowotnego.

  Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2009 r.
  (sygn. akt I UZP 9/2009, do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
  ubezpieczonego prowadzącego pozarolniczą działalność
  gospodarczą nie wlicza się wynagrodzenia za pracę uzyskanego w
  okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w
  którym powstała niezdolność do pracy; wlicza się natomiast
  przychód uzyskany w poprzednim okresie dobrowolnego ubezpieczenia
  chorobowego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
  gospodarczej, jeżeli w ubezpieczeniu chorobowym – bez względu na
  jego tytuł – nie wystąpiły przerwy przekraczające 30 dni. Z ust.
  4 art. 36 Ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w
  razie choroby i macierzyństwa wynika, że podstawę wymiaru
  zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego ustala się z
  uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w
  okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego
  powstała niezdolność do pracy. W przypadku zawieszenia
  działalności gospodarczej następuje przerwanie ubezpieczenia
  chorobowego.

  Biorąc pod uwagę orzecznictwo Sądu Najwyższego, w przypadku
  przerwy w ubezpieczniu zdrowotnym przekraczającej 30 dni, mamy do
  czynienia z przerwaniem ciągłości ubezpieczenia chorobowego, co
  powoduje, iż po podjęciu zawieszonbej działalności gospodarczej
  wymiar zasiłku będzie ustalany na podstawie zadeklarowanego
  dochodu już za okres po podjęciu zawieszonej działalności
  gospodarczej i po opłaceniu składek za ten okres.

  Aby uzyskać zasiłek w ten spośób należy podjąć zawieszoną
  działalność gospodarczą, złożyć odpwiednie deklaracje ZUS z
  zadeklarowonym odpowiednio wysokim wynagrodzeniem oraz odprowadzić
  składki z ubezpieczenia społecznego oraz z dobrowolnego
  ubezpieczenia chorobowego przy uwzględnieniu tej wysokiej podstwy
  ustalania wymiaru składki ubezpieczenia. Ważne jest aby w momencie
  urodzenia dziecka być objętym ubezpieczeniem chorobowym i mieć
  opłaconą w terminie składkę. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem
  chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, przy czym
  należy pamiętać, iż wszelkie zgłoszenia należy składać w
  terminie 7 dni od powstania obowiązku zgłoszenia. W przypadku
  dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ubezpieczający sam podejmuje
  decyzję o tym od kiedy chcą być objęciu ubezpioeczeniem, przy
  czym nie może to być data wcześniejsza niż 7 dni od dnia
  złożenia wniosku. Zasadniczo ubezpieczeniem chorobowym jest się
  objętym od dnia złożenia wniosku, chyba że został dochowany
  termin wyżej wskazany,

  Aby mieć pewność objęcia ubezpieczeniem należy koniecznie
  podjąć zawieszoną działalność i złożyć ponownie wniosek o
  objęcie ubezpiezeniem chorobowym, oraz złożyć stosowne
  deklaracje przed urodzeniem się dziecka. Jeśli dziecko urodzi się
  w okresie zawieszenia działalności gospodarczej żadne zasiłki
  nie będa przysługiwać. Oraz pilnować terminów zapłaty
  składek. W przypadku niedopilnowania terminu zapłaty składki
  przedsiębiorca nie jest objęty ubezpieczeniem chorobowym.”

 • [...] kto z tego skorzystał ale mam zamiar jak najwięcej się dowiedzieć i a nuż nam się uda. Właścicielka firmy dostanie więcej z ZUS na macierzyńskim – Biznes i macierzyństwo (przeczytaj też opinie na końcu) [...]

Leave a Reply

CommentLuv badge

Archiwa